C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerine Bakabilecek.

Yazılar geri dön

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerine Bakabilecek.

22.02.2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı torba yasaya göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecektir.

C sınıfı Uzmanlar hangi tarihe kadar tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecek?

7166 sayılı torba yasa “”SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 16 maddesine göre

C sınıfı iş güvenliği uzmanları 1.7.2020 tarihine kadar Tehlikeli sınıftaki işyerlerine

B sınıfı iş güvenliği uzmanları 1.7.2020 tarihine kadar ÇOK TEHLİKELİ işyerlerine bakabileceklerdir.

Kanunun ilgili maddesi aşağıdaki şekildedir.

MADDE 16 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2020 tarihine kadar” ve “1/1/2019 tarihine kadar” ibareleri “38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

OSGB’lerin ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verdiği tehlikeli sınıftaki işyerlerindeki atamalar 1.Ocak 2019 tarihinden itibaren isg-katip ataması yapılamadığı için yerlerine B sınıfı iş güvenliği uzmanları görevlendirilmekteydi. Bu nedenle bir çok OSGB uzman değişikliğine giderek atamaları güncellemişti.

Bazı işyerleri ise C sınıfı uzmandan almış oldukları hizmeti sonlandırarak yeni uzman ataması yapmıştı.

Mart ayından itibaren sektörde ve işyerlerinde tekrar atama ve uzman değişiklikleri olması ihtimali ortaya çıkmıştır.

onu ile ilgili olarak bu değişikliğin en azından Aralık 2018 tarihinde yapılmış olması çok daha yararlı olacaktı. Hizmet alan işyerlerine konunun açıklanması, tekrar değişiklik yapılması ve buna göre yapılacak değişiklikler işyerlerinin gerek iş sağlığı ve güvenliğine bakışını olumsuz olarak etkileyecektir.

Bu gönderiyi paylaş

Yazılar geri dön